Οι μαθητές μας της b' junior έκαναν εξάσκηση τους βαθμούς των επιθέτων μέσα από μια ξεχωριστή διαδραστική κατασκευή. Ο κάθε μαθητής στο διαδραστικό του τετράδιο παρουσίασε τους βαθμούς των επιθέτων μέσα από εικόνα και κείμενο.

Με τη χρήση των διαδραστικών τετραδίων, η μάθηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από ποτέ και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επανάληψη στο σπίτι, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους καθώς ο κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για το δικό του διαδραστικό τετράδιο, το οποίο «ντύνει» με την προσωπική του φαντασία και δημιουργικότητα.