Οι μικροί επιστήμονες-εγκληματολόγοι βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος, συνέλεξαν τα στοιχεία με τον ειδικό τους εξοπλισμό και στη συνέχεια τα ερεύνησαν στο εγκληματολογικό τους εργαστήριο.

Αφού έκαναν την καταγραφή των ευρημάτων, ενημερώθηκαν για την υπόθεση εξαφάνισης των κλειδιών του σχολείου, είδαν τους υπόπτους και τις καταθέσεις τους, συνέκριναν αποτυπώματα και κατέληξαν στη δική τους εκδοχή για το μυστήριο!