Η διδασκαλία μας

Με πρωταρχικό μας μέλημα να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε τύπου μαθητή (οπτικός, ακουστικός κλπ) η διδασκαλία μας έχει ως επίκεντρο τη βιωματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσα από πολυαισθητηριακές δραστηριότητες, καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους, χρήση νέων τεχνολογιών σε ένα σύγχρονο και επικοινωνιακό περιβάλλον διδασκαλίας.

Συγχρόνως, στην προσπάθειά μας να καλλιεργήσουμε την αγάπη των μαθητών μας για την ξένη γλώσσα διευρύνοντας παράλληλα τη φαντασία τους και οξύνοντας την κριτική τους σκέψη χρησιμοποιούμε ποικίλα εκπαιδευτικά εργαλεία ώστε τα παιδιά να έχουν μια πλούσια και πρωτότυπη έκθεση στην ξένη γλώσσα:

  • ηλεκτρονική υπηρεσία για εξατομικευμένη μάθηση με χρήση υπολογιστή
  • μελέτη κειμένων αγγλικής και αμερικανικής λογοτεχνίας
  • υποτιτλισμός ξενόγλωσσων ταινιών, σειρών και τραγουδιών
  • συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις στην αγγλική γλώσσα