Οι μικροί μας μαθητές της prejunior μαθαίνουν την αλφαβήτα στα ειδικά διαδραστικά τους τετράδια. Κάθε γράμμα παρουσιάζεται μέσω μνημονικής τεχνικής, σχεδιασμού και εικόνων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές μας μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα ήχους και συνδυασμούς γραμμάτων.

Με τη χρήση των διαδραστικών τετραδίων, η μάθηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από ποτέ και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επανάληψη στο σπίτι, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους καθώς ο κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για το δικό του διαδραστικό τετράδιο, το οποίο «ντύνει» με την προσωπική του φαντασία και δημιουργικότητα.